Na zijn studie neuropsychologie ging Joris naar Kaospilots, een internationale school gespecialiseerd in ondernemerschap en leiderschap.

De rode draad in zijn werk is zijn passie voor persoonlijke transformatie en organisatieontwikkeling. Hij ontdekte dat bijzondere resultaten gepaard gaan met persoonlijke groei en een gezonde, effectieve teamdynamiek.

Dat bleek iedere keer een voorwaarde voor innovatie en succesvolle startups. Juist de kwaliteit van samenwerking bleek een kritische succes factor, naast snelle en kwalitatieve technologische ontwikkeling.

De laatste jaren heeft Joris zich gericht op organisatieontwikkeling, in het bijzonder om het adaptieve vermogen van teams te vergroten. Voorbeelden zijn agile transformaties en leiderschapsprogramma’s.

Zijn overtuiging is dat de meeste organisaties zich in een rap tempo bewegen naar zelforganisatie, waarbij de klant centraal staat. Dat vraagt om een andere dynamiek en rolverdeling, waarin alle betrokkenen sneller moeten leren wat werkt en wat beter gestopt kan worden.

Joris zijn kracht ligt in dat proces te versnellen en continue te helpen verbeteren waar dat nodig is, zonder het grotere geheel uit oog te verliezen.

Don’t ask what the World needs. Rather ask what makes you come alive, then go and do it! Because what the world needs, is people who have come alive.

– Howard Thurman